GRATIS VERZENDING VANAF ‚ā¨50

Dit privacybeleid beschrijft hoe SHEEK London alle informatie, die wordt opgegeven wanneer je deze website bezoekt, gebruikt en beschermt.

SHEEK London is vastbesloten ervoor te zorgen dat jouw privacy wordt beschermd. Moeten we je vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee jij kan worden ge√Įdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kan je ervan verzekerd zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer je denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Privacyverklaring AVG
Jouw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kan je kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hiermee om gaan.

SHEEK London verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sheeklondon.com , dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben
Wij kunnen de volgende (categorie√ęn) persoonlijke gegevens van (contactpersonen van) onze (potenti√ęle) klanten verwerken indien en wanneer dat nodig is voor onze orderadministratie:

 • Naam- en adresgegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Bestelgegevens inclusief orderhistorie.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • indien van toepassing: om je als nieuwe klant te registreren:
 • om je te informeren en te contacteren over je bestelling, onze producten, bestelmethodes, betalingen en toepasselijke voorwaarden;
 • levering van bestelde goederen;
 • geschillenbeslechting inclusief incasso;
 • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wij kunnen de volgende (categorie√ęn) persoonlijke gegevens van (contactpersonen van) onze (potenti√ęle) klanten verwerken indien en wanneer dat nodig is voor onze service administratie:

 • Naam en adresgegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf);
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Bestelgegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • Serviceaanvragen;
 • Andere persoonlijke gegevens die kunnen worden verwerkt in het kader van de afhandeling van de serviceaanvraag, zoals ordergeschiedenis.

 Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beantwoorden van vragen;
 • Dienstverlening;
 • Logboekgegevens voor inzicht en verbetering;
 • Aanmaken van vervangingsorders;
 • Geschillenbeslechting;
 • Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wij kunnen de volgende (categorie√ęn) persoonlijke gegevens van (contactpersonen van) onze (potenti√ęle) klanten verwerken in ons klantenmarketingbestand:

 • Naam- en adresgegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van vestiging);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Transactiegegevens zoals orderhistorie;
 • Voor direct-marketingberichten: e-mailadres, IP-adres, openratio en tijdstip van opening, klikratio inclusief tijdstempel met betrekking tot bezochte URL's in het bericht.

 Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekking van informatie over ons en onze producten, inclusief updates over wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid;
 • Direct marketing over onze producten en/of diensten, inclusief promoties, wedstrijden, prijstrekkingen en daarmee samenhangende evenementen;
 • Om te analyseren of onze berichten worden geopend en om vast te stellen welke delen van onze berichten het meest interessant zijn voor onze nieuwsbriefabonnees;
 • Onderzoek en ontwikkeling;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.


Hoelang bewaren we gegevens
SHEEK London zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.


Delen met derden
SHEEK London verkoopt jouw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via links of toepassingen met deze site zijn verbonden. Als je op dergelijke links klikt, kunnen derden gegevens over jou verzamelen of delen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met jouw persoonlijke gegevens omgaan, aangezien wij geen controle hebben over deze websites en niet verantwoordelijk zijn voor hun privacybeleid. Wij raden je daarom aan het privacybeleid van deze websites te lezen voordat je op een link klikt of gebruik maakt van de websites die via dergelijke links worden benaderd.

Indien je kiest voor betalingsmethode Klarna, dan voert betalingsaanbieder Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. Je kan hiertegen op ieder moment bezwaar maken.


Websitebezoek
SHEEK London¬†gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.¬†SHEEK London gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge√Įnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sheeklondon.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. SHEEK London zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiliging
SHEEK London neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@sheeklondon.com.


Wijzigingen in dit Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen en zullen altijd de meest recente versie van dit Privacybeleid op onze website plaatsen. Indien ingrijpende wijzigingen worden aangebracht die een of meer betrokkenen significant kunnen be√Įnvloeden, zullen wij ernaar streven de betreffende betrokkenen hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


Contact
Indien je vragen heeft over onze Privacybeleid, over de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan of indien je jouw privacyrechten wilt uitoefenen, kan je jouw aanvraag richten aan info@sheeklondon.com of contact met ons opnemen via onderstaand adres.

SHEEK London
Betuwestraat 38
2548 LR, Den Haag
Nederland


Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 07-08-2023.